banner

Verloskundigenpraktijk

Onze praktijk
Onze praktijk wordt gerund door 5 verloskundigen: Hethy Krijnen, Wendy Verhagen, Durvina Loosman, Marjolein Krijnen en Marloes Roovers (samen zijn wij goed voor meer dan 10.000 bevallingen). Tevens hebben wij praktijkassistenten in dienst die u op werkdagen te woord zullen staan, vragen kunnen beantwoorden en u in contact brengen met de dienstdoende verloskundige. Wij wisselen regelmatig van spreekuur en dienst en streven ernaar dat u met alle verloskundigen heeft kennis gemaakt tijdens de zwangerschap.  

Op dinsdagochtend houden wij spreekuur in Gezondheidscentrum Tolakker. Op alle overige dagen kunt u terecht op de praktijk, u kunt uw controles ook afwisselen en op de door u gewenste dag plannen.

Binnen de Tolakker werken wij samen met bekkenfysiotherapeute Marlou Crolla, zij biedt ook zwangerschapscursussen aan. Voor meer informatie kunt u op haar website kijken: www.mamaenco.nl

De bereikbaarheid is via ons centrale nummer 076 – 565 7177 (BGG 0900 – 1515). Bij geen gehoor wordt u automatisch doorgeschakeld naar een telefonische dienst die u in contact brengt met de dienstdoende verloskundige. Voor afspraken en alle vragen is de assistente aanwezig op de praktijk van 9.00 uur tot 17.00 uur. Daarnaast hebben wij op werkdagen een telefonisch verloskundigenspreekuur van 12.15 uur tot 13.00 uur.

De eerste controle is vooral bedoeld om alle gegevens over u, uw partner en familie te verzamelen, welke van belang zijn voor deze zwangerschap. U wordt verzocht alle van belang zijnde informatie en/of bloeduitslagen mee te nemen en uw kaartje van de zorgverzekering en identiteitsbewijs.
Deze controle duurt ongeveer 30 minuten en na afloop krijgt u een laboratoriumbrief voor bloedonderzoek mee, indien dit nog niet heeft plaatsgevonden. Wij geven u voorlichting en antwoord op uw vragen en de gegevens worden vermeld op uw controlekaartje. Hierop vindt u ons adres en telefoonnummers. Er is een echoapparaat aanwezig op de praktijk, zo mogelijk zullen wij een echo maken tijdens de eerste controle als de termijn van de zwangerschap dit toelaat.

De vervolgcontroles kunnen op drie locaties plaatsvinden, namelijk Breda-Graaf Hendrik III laan 63, Haagse Beemden-medisch centrum Kroeten en Bavel-Gezondheidscentrum Tolakker. Wij verzoeken u zoveel mogelijk op tijd te komen, omdat alle controles op afspraak zijn. Tot 24 weken zwangerschap komt u om de vier weken op controle, tot 33 weken om de drie weken, tot 36 weken om de twee weken en daarna elke week. We beantwoorden uw vragen, meten uw bloeddruk, controleren de groei van de baby en luisteren naar het hartje.
Uw gewicht en urine worden niet standaard gecontroleerd. Gemiddeld komt u 10 tot 15 kg aan in de zwangerschap. Als u erg veel aankomt of afvalt, kunt u dat met ons bespreken. Vanaf 34 weken krijgt u zowel mondelinge als schriftelijke uitleg over de bevalling.

Echoscopie: Rond de 10-12 weken wordt er een echo gemaakt bij het echocentrum om de juiste zwangerschapsduur te bepalen. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken bij het Echo Centrum SHL (076 – 502 9100) of bij het Amphia ziekenhuis Langendijk (076-5951000). Bij de 20 weken echo word de baby uitgebreid bekeken, gescreend en opgemeten. De verwijsbrief voor de echo krijgt u van de verloskundige. Houdt u rekening met een wachttijd van minimaal 4-6 weken en maak op tijd een afspraak bij het Amphia ziekenhuis of het Echo Centrum. Er zal rond 34 weken op de praktijk een liggingsecho worden gemaakt. Er is een echoapparaat aanwezig op de praktijk.

Bloedonderzoek vindt aan het begin van de zwangerschap plaats en hierbij wordt gekeken naar uw ijzergehalte, bloedgroep, suikergehalte en ziektes die de zwangerschap kunnen beïnvloeden. In de loop van de zwangerschap worden ijzer- en suikergehalte nogmaals gecontroleerd. Alle zwangeren in Nederland worden op HIV-antistoffen gecontroleerd (Aids). Indien u bezwaar hiertegen heeft, kunt u dit weigeren. Ongeboren baby’s kunnen namelijk beschermd worden tegen virusoverdracht.

Kraamhulp is nodig tijdens en na de bevalling en deze moet u tijdig aanvragen bij bijvoorbeeld Careyn Breda of een andere instantie. Kijk hiervoor uw ziektekostenpolis na op de diverse mogelijkheden.

Thuisbevallen of in het ziekenhuis bepaalt u in principe zelf. Kies voor de omgeving waar u en uw partner zich prettig voelen en laat uw keuze in de loop van de zwangerschap aan ons weten. Poliklinische bevallingen vinden alleen plaats in het Amphia ziekenhuis locatie Langendijk in het geboortecentrum Origine.

Kraambedvisites: In het kraambed komen wij u regelmatig thuis bezoeken. Sommige kraambedcontroles worden door onze praktijkverpleegkundige uitgevoerd. Indien u dit wenst kunt u altijd de dienstdoende verloskundige raadplegen of langs laten komen.

Zwangerschapsverklaring is nodig voor uw zwangerschapsverlof. Deze wordt door uw werkgever gevraagd en op uw verzoek verstrekt.

Bellen naar de verloskundige kunt u in principe 24 uur per dag. Bel altijd bij ongerustheid of twijfel over klachten die echt niet tot het telefonisch spreekuur of de volgende dag kunnen wachten.

Voor verdere uitgebreide informatie verwijzen wij u door naar onze website:

www.verloskundigcentrum.nl

Voor vragen of het aanmelden bij onze praktijk kunt u natuurlijk ook altijd bellen.

Tot slot wensen wij u een hele plezierige en gezonde zwangerschap toe.
tol_logo

Plattegrond

adres

Gezondheidscentrum Tolakker
Tolakker 1-7
4854 NV Bavel
Deze site is gemaakt in opdracht van Gezondheidscentrum Tolakker. Copyright © JustDesigning.com (www.justdesigning.com).